Mastertraject

Het Mastertraject van de Beroepsopleiding Trust Officer heeft tot doel de kennis van juridische, fiscale, administratieve, jaarrekeningtechnische vraagstukken te vergroten op zodanige wijze dat het belang van de doelvennootschappen die onder beheer staan kan worden behartigd en tevens de integere bedrijfsvoering van het trustkantoor wordt gewaarborgd. Dit vraagt om een integrale benadering en aandacht voor toepassing in de praktijk. Met het oog op de professioneel-kritische instelling die van een ervaren trust officer verwacht wordt, zal in de opleiding ook aandacht worden besteed aan ethiek en integriteit.

 

De kennis die wordt overgedragen is primair gericht op het begrip van structuren en transacties, zodat een systematische risicobeheersing binnen het trustkantoor mogelijk wordt. Het werk van het trustkantoor bestaat immers niet alleen uit het nakomen van administratieve verplichtingen maar strekt zich ook uit tot andere verplichtingen, zoals de fiscale. Trust officers moeten daarom op niveau kunnen meepraten en -denken met externe adviseurs (accountants, fiscalisten, juristen) en deze waar nodig kunnen inschakelen.

 

Leerdoelen van het Mastertraject van de Beroepsopleiding Trust Officer zijn:

  • Vergroten van de kennis op juridisch,fiscaal en financieel terrein met de focus op de geïntegreerde toepassing hiervan in het eigen werkveld.
  • Bewustwording van het belang van integere bedrijfsvoering binnen het trustkantoor en actieve medewerking aan de bevordering daarvan.
  • Bevorderen van het begrip van structuren en transacties in het kader van het monitoren van risico’s en het herkennen en voorkomen van witwastransacties en terrorismefinanciering.
  • Bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening op de kerntaken van het trustkantoor.

 

De gehele opleiding (inclusief cursusmateriaal) wordt in het Engels gegeven.